Hvorfor Oslo FrP tar feil, og andre lokalpolitiske betraktninger

Morgenkø på Fornebu. Og ja, selvfølgelig er det minst én el-bil der. FOTO: Snarøen vel.

Osloområdets enorme befolkningsvekst har vært et stort diskusjonstema i norske medier i hele år. Det er gledelig, ettersom det er et enormt tema som hele landet bør bry seg om. Osloområdets infrastruktur har i altfor mange år blitt gradvis klattet på, som en måte å holde folk i området relativt fornøyde på. Investeringene i vei, bane og kollektivtransport i Norge har generelt vært altfor lave, men for hovedstadsregionen der over en million av oss bor har det vært et spesielt problem. Dette var også grunnen til at undertegnede lenge vurderte å støtte Oslos OL-søknad – det kunne sørge for at penger endelig ble prioritert til å ruste opp regionen, ikke bare til en to ukers fest, men også til å være tilpasset behovet som befolkningsveksten faktisk krever. Og ja, jeg er klar over at mange fra rundt om i landet vil være uenige med meg, men bare se på fakta: Oslos veier håndterer flere hundre tusen biler om dagen. Det gjør neppe din lokale, underprioriterte vei. Når midlene til infrastrukturutbygging ikke strekker til, må man prioritere etter hvor behovet er størst, ikke etter hvor det føles mest riktig å bygge.

Jeg kunne skrevet i lange trekk om infrastrukturprosjekter jeg mener er livsnødvendige – Ringeriksbanen og firefelts E16 til Hønefoss, bedre måter for tungtransport å komme seg rundt Oslo på, og Intercitytrianglet Skien-Halden-Lillehammer. Men jeg velger å skrive om min hjemkommunes to overlegent største utfordringer når det gjelder planlegging og infrastruktur. Bærum plages dessverre også av at E18 har altfor lite kapasitet, men dette er en utfordring for hele regionen, for ikke å snakke om landet – denne flaskehalsen av en motorvei sørger for mange tapte arbeidstimer for pendlere fra Lysaker til Tønsberg, og forsinkelser i godstransporten får enda større ringvirkninger. Den første av de to store utfordringene Bærum selv har stor interesse i å ta seg av, er naturligvis Fornebubanen. De som bor og jobber på Fornebu, Lysaker og Snarøya, men også de av oss som daglig ferdes i nærheten, trenger ikke lang betenkningstid for å forklare hvorfor den trengs. Det merkes spesielt godt hver gang arrangementer avholdes på Telenor Arena – under Justin Biebers konserter i fjor, ble til og med ansatte anmodet om å dra hjem tidlig fra jobb for å unngå de enorme køene som kom til å oppstå! Per i dag er i praksis eneste vei inn og ut av Fornebu en enkelt vei som er firefelts nedover mesteparten av halvøya, for så å utvide seg til seks felter mot slutten. Det er fullstendig uholdbart for et område der man planlegger for 20 000 arbeidsplasser, 7 000 boliger (i tillegg til de eksisterende på Snarøya), og et mellomstort kjøpesenter som åpnet i går, og skapte ekstra kødannelse. Inntil man bygde en brannstasjon på Fornebu i våres, var brannvesenets aller verste frykt at det skulle bryte ut brann på Fornebu i rushtiden.

Datoen i dag er 15. oktober 2014. Det betyr at det er 16 år, én uke og en dag siden Fornebu stengte som hovedflyplass. I det siste har man heldigvis kommet fram til at man skal bygge en eller annen form for skinnebasert kollektivløsning. Dette har de aller fleste innsett at er nødvendig i mange år, men Akershus Høyre og Akershus FrP hadde i mange år den holdning at bare man satte opp nok busser til Fornebu, ville det holde som kollektivtilbud. Heldigvis kom deres nasjonale kolleger på bedre tanker og har satt av penger til å planlegge banen. I Oslo bystyre har det stort sett vært enighet om at det trengs en Fornebubane. Det vil si, inntil Carl I Hagen kom med dette:

http://www.rb.no/lorenskog/article7631972.ece

– Jeg kan forstå at Høyre er aktiv for Fornebubane. Det er der deres velgere bor. Vi må ta hensyn til befolkningen i Groruddalen. De trenger transport til sitt nye sykehus, sier han.

Jammen så utrolig greit at du plutselig tar hensyn til Groruddalens befolkning, da. Dette er ikke at Høyre tar hensyn til egne velgere, Carl. Dette er at Høyre m.fl. endelig prøver å få bukt på det alle partier har bidratt til de siste tjue årene: at Oslos ekspansjon har foregått fullstendig uplanlagt og uten mål og mening. Fornebu ble planlagt for 20 000 arbeidsplasser uten at man tenkte over hvordan alle disse skulle komme seg dit. Tilsvarende har skjedd på Jessheim, i Lommedalen og i mange andre forstadsområder til Oslo. Petter Myhre fortsetter med et utsagn som i beste fall er naivt:
– Vår anbefaling er at regjeringen snur i tide. Vi har ikke bruk for Fornebubane, særlig ikke når E 18 står ferdig med egne kollektivfelt. Pendlere til Fornebu kan fraktes i busser, sier han.

En utvidet E18 forandrer ikke på at selve adkomsten til Fornebu forblir en enorm flaskehals. Den eneste løsningen på dette er faktisk å bygge en bane. For øvrig ville ikke Ahusbanen vært særlig aktuell med mindre de hadde nedlagt Aker sykehus, noe jeg er enig med Oslo FrP i at var en fryktelig dårlig idé.

Misforstå meg rett. Jeg ønsker også en t-baneutbygging til Ahus, og videre ut til Lillestrøm etter hvert. Jeg ønsker meg også en ny sentrumstunnel. Og i likhet med Carl I Hagen vil jeg prioritere det viktigste først. Men for meg er det klart viktigste en Fornebubane. Fornebu har lidd under en manglende kollektivplan i snart et tiår nå (det skjedde ikke stort på området de første årene etter flyplassen ble nedlagt). Fornebus kollektivproblemer kan heller ikke løses på vei, med mindre man har lyst å bygge en helt ny veitunnel. Å tro at en ny E18 kan utvide busskapasiteten til Fornebu er også naivt: den nye motorveien skal ikke løse alle køer, og hovedformålet vil nok være å sørge for at det ikke går i stampe fra Asker og innover. Veiutbygginger i Osloregionen skal være et nødvendig onde – målet må være at færre bruker bil, slik at veiene faktisk klarer å dekke behovet. Det klarer ikke E18 i dag, og derfor utvider man den. Men å utvide til ørten felter, og så forvente at det vil gjøre en slutt på kø i all fremtid, er å ta på seg enorme skylapper.

Kjære Carl I Hagen, kjære Fremskrittspartiet, kjære Ketil Solvik-Olsen, kjære alle sammen. Gi oss ny E18, så den i hvert fall er stor nok til å håndtere dagens trafikk. Gi oss Fornebubanen, slik at vi slipper å ha Norges største flaskehals i kommunen. Resten skal vi bæringer finne ut av på egen hånd. I hvert fall nesten. Flere av partiene i kommunen har ikke helt forstått at vi har et ansvar for å ta av vår andel av befolkningsveksten. De ønsker seg et Bærum der vi kun slipper til lavere middelklasse og nedover på enkelte områder (les: alle sammen i Vestre Bærum), og fortetting er noe vi for all del ikke må tenke på. De tenker rett og slett på å dra opp stigen. En slik politikk er urealistisk, usolidarisk, bakstrebersk og mye mer. De partiene som fronter denne tankegangen befinner seg på borgerlig side. Følgelig har undertegnede tenkt å stemme rødgrønt i kommunevalget.