Jeg er mot atomvåpenforbud

SV delte et bilde på Facebook i går, der de angriper regjeringen for ikke å gå med på forhandlinger om et folkerettslig forbud mot atomvåpen. At regjeringen går imot stortingsflertallet er imidlertid det eneste problematiske her, i mine øyne. Et forbud mot atomvåpen har vært en fanesak for politiske aktivister av alle mulige slag i mange tiår. Det gjør det ikke til en god idé.

Mennesket har besittet kunnskapene som trengs for å produsere atomvåpen i snart trekvart århundre. Helt siden den første prøvesprengningen i New Mexico-ørkenen, vinteren 1945, har vi som art visst hvordan vi helt og holdent kan ødelegge hverandre på få timer. Det er i utgangspunktet naturligvis ingen god ting.

Problemet er at denne kunnskapen ikke forsvinner med et pennestrøk. I dag vet vi at følgende stater besitter atomvåpen: USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, India, Pakistan, Israel (kom igjen, det er verdens dårligst bevarte hemmelighet), og Nord-Korea. Om alle disse statene kvittet seg med sine atomvåpen, ville ikke kunnskapen om hvordan man lagde dem forsvunnet. Tvert imot, kunnskapen kan fort havne i feil hender. Dersom ingen kan svare med sine egne atomvåpen – hva forhindrer for eksempel IS fra å framstille atomvåpen selv, og bruke det til å jevne London eller Paris med jorden? Dersom stabile stater som USA og Russland kvitter seg med sine våpen, hva forhindrer Nord-Korea fra å bruke sine mot Japan? Vi mennesker har kanskje satt oss selv i en kjip situasjon, men vi får ta konsekvensene av det. Toget for total nedrustning gikk 6. august 1945. Atomvåpen er nødvendige. Atomvåpen var grunnen til at den kalde krigen forble kald. Atomvåpen er som Homer Simpsons berømte sitat om alkohol – både årsaken til, og løsningen på, mange geopolitiske problemer.

Naturligvis bør vi ruste ned. Det er fullstendig meningsløst, både moralsk, økonomisk, og praktisk sett, at verdens stormakter er i besittelse av nok kjernefysiske våpen til å utslette alt liv på jorda opptil flere ganger. Men en fullstendig betingelsesløs fjerning av alle atomvåpen på planeten vil altså skape langt flere problemer enn det løser. The bomb does not need to be loved, but it needs to be tolerated.