Disseksjon: Hans Rotmo

http://www.aftenposten.no/kultur/Hans-Rotmo-forsvarer-den-omstridte-sangteksten-7446548.html

Det er ingen hemmelighet at jeg er glad i innvandring og innvandrere. Jeg regnes som andregenerasjonsinnvandrer selv1, og har vokst opp i et flerkulturelt samfunn jeg alltid har stortrivdes i. Jeg ser utfordringer med masseinnvandring – jeg ser også store muligheter. I mine øyne bør den norske debatten komme seg videre fra se på alle problemene innvandrerne fører med seg!-stadiet. En logisk fortsettelse vil være hvordan løser vi disse problemene?-stadiet.

1 Det er for øvrig et tåpelig begrep.

Hans Rotmo er åpenbart ikke enig med meg. Den gamle visesangeren er i sin fulle rett til å komme med låttekster som «Asylsøkeran kryr som lopp og lus/og bur i forsamlingshus/Der det va dans musikk og ville fan/er det bønnestund fem gong fer dag`n», selvfølgelig. Det er hans mening. Jeg kan være så uenig jeg bare vil, men jeg vil forsvare hans rett til å ha den meningen. Til gjengjeld tillater jeg meg å latterliggjøre ham på denne bloggen. Jeg skal nå dissekere intervjuet jeg linket til over. Ikke fordi jeg har lyst til å gi ham mye mer oppmerksomhet, for det fortjener han egentlig ikke, men rett og slett fordi det er litt tilfredsstillende.

Case 1:
– Skjønte du ikke at ordbruken ville ta fokus vekk fra det du egentlig ville få frem?

– Det overrasker meg fordi det («kryr som lopper og lus») er et uttrykk vi bruker i norsk i mange sammenhenger.
__________

Joda, Rotmo. Jeg har hørt uttrykket før. Det er ikke akkurat et uttrykk jeg hører til daglig. Du skjønte godt at det uttrykket ville skape debatt. Du valgte likevel å bruke det, og nå later du som ingenting. Klassisk, men veldig lett å gjennomskue.

Case 2:
– Det er for mye «Sommerfuggel i vinterland» og «Barn av regnbuen», og lite kultur som er kritisk til innvandring. Politikere snakker om økonomiske forskjeller og glemmer kulturelle forskjeller. Veldig mange innvandrere tar med seg en kultur som er særdeles forskjellig fra vår.
__________

«Barn av regnbuen» er en barnesang. Du vil ha innvandringskritiske barnesanger? Lykke til med å lage ei slik vise.

Case 3:
– Gi meg noen eksempler.

– Det er nesten alt. De tror på en skaper mens vi for det meste er ateister. Mange har et annet forhold til likestilling og kvinner, de har andre helligdager, andre skikker og tradisjoner.

– Bør de ikke få lov å bevare noe av det?

– Jo, vi kan tåle en viss mengde, men ikke for mye.
__________

Figur 1.  Medlemmer1 i trus- og livssynssamfunn som mottek offentleg stønad og er utanfor Den norske kyrkja, etter religion/livssyn. 1. januar 2013
(Kilden står oppført i bildet…)

Vi vet at Hans Rotmo ikke er særlig glad i religion. Det er han langt fra alene om i Norge. Men faktum er at kristendommen har stor innflytelse på norsk kultur i dag, og de fleste innvandrere er faktisk kristne. For øvrig er det svært varierende tall på hvor mange som tror på Gud i Norge – alt fra over halvparten til under 30 %. Jeg vil også komme med én rettelse til: Er virkelig de aller fleste nordmenn ateister?

For å ta en veldig, veldig forenklet versjon:
Er du ateist sier du «jeg tror ikke det finnes noen gud»
Er du agnostiker sier du «jeg vet ikke om det finnes noen gud»

I nordmenns tilfelle kan man ofte legge til en tredje kategori:
Er du apateist sier du «jeg vet ikke om gud finnes, og spørsmålet bryr meg ikke»

Jeg tror de fleste nordmenn hører til et sted mellom andre og tredje kategori. For har virkelig «de fleste» nordmenn tatt stilling til gudsspørsmålet i såpass stor grad at de kan konstatere «jeg tror ikke det finnes noen gud?»

Case 4:

– Når ble du opptatt av disse temaene? Går det helt tilbake til Vømmøl-tiden?

– Religion har alltid engasjert meg, og jeg gav ut anti-kristne sanger i 1980. I det siste har innvandring og islam fått mer og mer plass. Muslimer i Oslo har økt enormt. Statistikken viser at den fremmedkulturelle befolkning er i flertall i Oslo i 2040.
__________

«Statistikken viser» så mangt. «Statistikken» Hans Rotmo antageligvis viser til er SSBs rapport fra november 2012, «Regional framskrivning av antall innvandrere 2011-2040». Som de fleste av SSBs befolkningsframskrivninger2 skisserer denne fire alternativer. Alternativene er basert på kombinasjoner av en mengde forutsetninger, hvorav de viktigste er samlet fruktbarhetstall, forventet levealder og nettoinnvandring. Det fjerde alternativet er bevisst gjort urealistisk, og ser helt bort fra innenlands flytting.

2 Som statistikknerd er jeg litt for glad i disse rapportene.

Link til rapporten: https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/rapp_201211/rapp_201211.pdf

La oss se hva rapporten skisserer for Oslo:

Alternativ «MMMM» (alle forutsetningene er «middels», og derfor er dette også «referansealternativet»): 386 979 innvandrere og norskfødte barn av innvandrerforeldre i Oslo i 2040. 47,0 %. Høyt, men fortsatt ikke et flertall.

Alternativ «LLML» (innenlands flyttemønster er «middels», resten av forutsetningene lave): 294 034 innvandrere og norskfødte barn i Oslo i 2040. 40,3 %.

Alternativ «HHMH» (innenlands flyttemønster er «middels», resten av forutsetningene høye): 547 430 innvandrere og norskfødte barn i Oslo i 2040. 56,3 %. Der fikk du flertallet ditt, Hans Rotmo!

Skal vi se hva som er nødvendig for at dette alternativet skal gå i oppfyllelse:
– Samlet fruktbarhetstall hos innvandrerkvinner på 2,36 i år 2015, og 2,22 i 2040. I 2010 var det 2,28. Dette tallet synker for øvrig hos kvinner i «landgruppe 3» (Afrika, Asia, Latin-Amerika m.m.).

– Forventet levalder på 88,9 år for menn og 92,2 år for kvinner i 2040. En oppgang på henholdsvis 10 og 9 år fra i dag. Med tanke på at nyere generasjoner lever generelt sett mindre fysisk aktive og kostholdsmessig usunne liv enn besteforeldrenes generasjon, er dette et særdeles usikkert tall.

– Nettoinnvandring per år på over 50 000 i årene som kommer og over 25 000 i 2040.

Ja, hvis alt dette skulle gå i oppfyllelse, så vil innvandrere og deres norskfødte barn utgjøre et lite flertall i Oslo i 2040. Disse skumle innvandrerne, som inkluderer svensker, dansker, polakker, tyskere, briter, amerikanere (hei), spanjoler, italienere, grekere, russere…og oss norskfødte barn som ikke har deltatt i andre samfunn enn det norske hele livet.

Case 5:
– Giftemål gir en bra pekepinn på hvor interessert man egentlig er i det nye landet og kulturen.
__________

Nei, giftemål gir en bra pekepinn på hvem man ble forelsket i. Vi må gjerne diskutere problemer med tvangsekteskap, men dersom min tamilske venninne forelsker seg i en mann fra samme kultur, så har det nok å gjøre med at hun føler at dette er en mann hun kan dele livet med, ikke at hun er uinteressert i å bli en del av det norske samfunnet.

Case 6:
– Eurabia som en avtale mellom europeiske politikere om å la muslimer overta? Nei, det er verre enn som så. Dette er total naivitet uten styring. Politikerne tror det går an å fylle opp med innvandrere fordi fødselsraten i Europa er lav, for eksempel i Tyskland. Det er et eksperiment ingen kjenner rekkevidden av.
__________

Er det et eksperiment? Ja, det kan gjerne tolkes slik. La oss gjøre vårt beste for at det eksperimentet får positive resultater istedenfor å prøve å avskaffe det.

Case 7:
– Hvilken forutsetning har du for å mene det? Du bor i Son, er fra Verdal og ikke nær de stedene du snakker om?

– Jeg formidler mitt ståsted og min kultur. Det er bra at det kommer synspunkter fra begge sider.
__________

Det er bra at det kommer synspunkter fra begge sider. Det hadde vært enda bedre om disse synspunktene var fornuftig begrunnet…

Case 8:
– Du er blitt kritisert for å ha hus i Spania og innrette deg som nordmann der samtidig som du kommer med denne kritikken.

– Det er en håpløst påstand. Der er jeg som gjest, jeg snakker spansk og er spanskorientert når jeg er der. Jeg går heller ikke i bunad når jeg er der, som noen sier.
__________

Den skal du få, Rotmo. Der har du faktisk rett. Det er verre med nordmenn som bor i Spania permanent og mener at det er en forskjell på dem og innvandrere til Norge.

Case 9:
– Vømmøl ble forbundet med AKP-ml. Har du forlatt venstesiden?

– I disse spørsmålene er jeg veldig på kollisjonskurs med venstresiden. Jeg tror ikke jeg er politisk plasserbar. Når jeg ser tilbake på den første Vømmøl-plata ser jeg ikke spor etter kommunistisk tankegang, men en som er tilhenger av Senterungdommen. Sangene handlet om bygdene, og nedlegging og fraflytting.
__________

Jeg kjenner ikke Senterungdommens historie fra 70-tallet i detalj. Men jeg kan ikke la være å merke den politiske tendensen i disse tekstene.

Vi starter med «Høvlerivisa», vers 5:
Neste gang skal Gyldentand
Bli borte lett og bleik
Når vi kræv høgar lønn pr. mann
Og hvis han byne prøv sæ han
Truge vi med streik

Fin tekst, absolutt. Men jeg ser ikke stort til bygdemotiver i den. Den handler om at arbeideren skal kreve sin rett, noe som ikke er kommunistisk i seg selv, men som var et gjentagende motiv på 70-tallet.

Og så da, min favoritt. Sunget av Rosenborgs supportergruppe Kjernen, ei låt med helt herlig moral og tankegang. Jeg snakker såklart om «Itjnå som kjæm tå sæ sjøl»:
Det e itjnå som kjem tå sæ sjøl
E du lett som ein spøl
Men sammen så veie vi fleire tonn
Med littegrann hjølp gjer det littegrann monn
Det e itjnå som kjem tå sæ sjøl

I siste vers blir det sunget om «Og hugs på det som Lenin og Marx og Mao sa» før refrenget.

Ingen kommunisme i bildet her, nei.

Kjære Hans Rotmo, det er ingenting som er galt med å endre politisk standpunkt. Særlig når det opprinnelige standpunktet var såpass farget av tiden du vokste opp i. Men ha i det minste gode argumenter for at du er en gammel kommunist som er redd for alle de skumle mørkhudede som kommer til landet.

Takk for meg.

(om ingen har merket det før, så verken korrekturleser jeg eller ser gjennom disse innleggene ordentlig før jeg publiserer dem. Beklager om de blir litt uoversiktlige)